Sneltoetsen


Download de Nieuwsbrief hier:

De cartoon van de dag:

Oog voor alle senioren. Oog voor elkaar.
4de corona nieuwsbrief

Beste mensen,

Voor u ligt de nieuwsbrief voor aanvang van een warmteperiode of eerste hittegolf. We beginnen aan een zomer zonder de grote vakantietrek, velen zullen of moeten thuisblijven. Maar ook nog steeds zonder concrete activiteiten van de KBO-SBL.

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om mee te denken voor nieuwe huisvesting. Liefst in het dorpscentrum, dus voor u goed bereikbaar. U heeft ons geinspireerd met vele ideeen voor een nieuwe plek. Dus we zijn als bestuur in gesprek gegaan. Natuurlijk heeft het nog niet zo een-twee-drie tot resultaat geleid, maar er zitten zeker waardevolle opties tussen. Tja ook hier zorgt corona voor vertraging. Maar we zijn hoopvol dat we na de zomerperiode een (misschien eerst nog tijdelijke) nieuwe plek hebben.

Zo hebben ook onze jaarvergadering nog steeds niet gehouden. Het uitstel wordt geregeld in een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd:
Zo wordt het op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Dan gaat het bijvoorbeeld om beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden.
Dat is voor ons echter niet mogelijk, maar er staat ook dat we mogen uitstellen: “Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen”. Deze keuze is door het bestuur gemaakt. De jaarvergadering is uitgesteld, gelukkig heeft de kascommissie haar werk al gedaan en is er een goedkeurende verklaring afgegeven. Dit betekent dat alle voorbereidende zaken van de jaarvergadering zijn verricht. Nu nog de eigenlijke bijeenkomst, we hopen deze na de zomer te kunnen organiseren.

Iets anders dat door de corona extra vertraging opliep was de afgifte van rijbewijzen. Gelukkig heeft de minister, op last van de Europese Commissie de coulance regeling verlengd, kijkt u voor de regeling naar: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/europese-commissie-alle -rijbewijzen-zeven-maanden-langer-geldig.

Past u ook op voor de “babbeltrucs”. Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen om met name ouderen te beroven. De oplichters/dieven ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat of in de winkel. Ze zeggen bijvoorbeeld dat u iets heeft vergeten of verloren, of dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind naar het toilet mag. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. Leest u hierover in uw KBO-PCOB maandblad of op de site van de KBO-PCOB https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/ kbopcob_vereniging/babbeltrucs-academie/.

Velen van u hebben onze; Wees voorbereid op de toekomst volg bij ons uw tabletcursus gevolgd. We hopen dat u hier in deze coronatijd al veel gemak van heeft ondervonden.

In onze vorige nieuwsbrief schreef ik dat de opstart waarschijnlijk pas na de zomerperiode wordt. Dat zal ook zeker niet eerder kunnen gebeuren, de beperkingen en de 1,5 meter samenleving blijft voorlopig nog van toepassing. Hoe graag we dit ook anders zouden wensen. Toch wil ik u wijzen op de initiatieven die er zijn opgestart. Vaak is dit digitaal, maar u kunt natuurlijk ook een brief schrijven of een leuke kaart. En heeft u een specifiek punt of juist algemene vragen stelt u ze dan gerust aan ons! En ook uw ideeën kunnen ons allen helpen om deze tijd door te komen. Voor nu alvast hele mooie dagen gewenst, past u op met de warmte, zoek op tijd verkoeling en drink voldoende (water). We zien elkaar hopelijk snel weer.

Tot die tijd: Pas goed op uzelf en uw naasten

Hartelijke groet
Gerda ter Denge
Voorzitter SBL-KBO


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: dinsdag 30 juni 2020.

Links naar .........


Hallo Losser


TV Oost


T.C. Tubantia


NU.nl


Het weer in Losser.


Webfeud


Buienradar


In de buurt